Sprawozdanie z życia parafii św. Jadwigi w Złotoryi za rok 2021

Sprawozdanie z życia parafii św. Jadwigi w Złotoryi za rok 2021

Sprawozdanie za rok 2021 z życia parafii św. Jadwigi w Złotoryi.
W roku 2021
Chrzty – 61 dzieci zostało ochrzczonych; 38 chłopców i 23 dziewcz,
małżeństwa sakr. 32, bez związku lub tylko cywilne – 25 par,
I Komunia – 43 rozdzielonych na dwie grupy
Śluby – 21 – kilka ślubów odwołanych
Bierzmowanie – 88
Pogrzeby – 65 osób 29 mężczyzn, 36kobiet , sakramentalnie – 38 bez –
27, Covid – 10,
średnia wieku 72 lata , kobiety średnia wieku 66 , mężczyźni 78.

W roku 2020
Chrzty – 32 dzieci zostało ochrzczonych; 17 chłopców i 15 dziewcz,
małżeństwa sakr. 11 , bez związku lub tylko cywilne – 21 par,
I Komunia – 46 rozbitych na kilka grup
Śluby – 13 wiele ślubów odwołanych
Pogrzeby – 87 !!! ale tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmarło 40
osób. mężczyzn 42, kobiet 46, sakramentalnie – 51 bez – 32, w
szpitalu 50, w domu 37
średnia wieku 73, kobiety średnia wieku 77, mężczyźni 69.
W roku 2019
Chrzty – 52 dzieci zostało ochrzczonych; 32 chłopców i 20 dziewcz,
małżeństwa sakr. 29 , bez związku lub tylko cywilne – 23 par,
I Komunia – 44
Bierzmowanie – 46
Sluby – 16
Pogrzeby – 92 !!! – średnia wieku 64 lata
Parafia nasza liczy wg statystyk Urzędu Skarbowego 5847 osób
zamieszkałych na terenie naszej parafii. Frekwencja niedzielna spadła
i waha się na kilkanaście procent.
Rozdanych Komunii św., ok. 70 000, regularnie co miesiąc
odwiedzanych jest 28 osób z Komunią św. chorych.
Wielki niepokój wzbudza fakt, że wśród rodziców podających
dziecko do chrztu aż 25 par jest bez ślubu sakramentalnego. A 32 pary
mają ślub sakramentalny. Coraz większe mamy problemy z wyborem
rodziców chrzestnych. Wielu młodych nie przyjęło bierzmowania i
stąd przeszkoda do bycia chrzestnym. Niepewność jutra i brak
dostatecznego zaufania do życiowego partnera powoduje, że młodzi
ludzie wybierają życie bez zobowiązań i bez ślubu – tak na luzie.
Jednak odnotowujemy również wiele małżeństw „po latach”
biorących ślub kościelny.
Inną statystyką jest ilość pogrzebów, niestety liczba tutaj rośnie
– w mijającym roku aż 65 osób odprowadziliśmy na cmentarz. W
zeszłym roku było aż 87 osoby. Z sakramentalnym pojednaniem przed
śmiercią i przygotowaniem na życie wieczne odeszło 38 osób to jest
ogromna poprawa – to cieszy, że tak wiele rodzin zadbało o
przywołanie kapłana i pomoc odchodzącemu członkowi rodziny w
tym co najważniejsze. Natomiast 27 osób odeszło z tego świata, bez
komunii, spowiedzi, bez kapłana i pojednania z Bogiem. Żal, bo
jesteśmy szczerze zaniepokojeni ich losem. 10 zmarło na Covid 19. 6
osób odeszło przez nadmierne picie. To pokazuje jak kruche jest
ludzkie życie, gdy na jego drodze pojawia się alkohol, narkotyki i
życie bez Boga. Zmarło 36 kobiet i 29 mężczyzn. Podniosła się
średnia wieku do 72 lat.
Tak wiele wydarzyło się na świecie w tym roku ….
Wielu ludzi odbyło swoje rekolekcje indywidualnie. W czasie
kwarantanny, izolacji. Nieraz bardzo głębokie przemyślenia Pan
zsyłał na nas. To był czas i jest nadal wielu lęków, strachu o zdrowie i
życie swoje i bliskich. Szczególnie w drugiej połowie roku
doświadczaliśmy wzmożonego ataku pandemii. To się przełożyło na
większą zachorowalność i liczbę zgonów. Zaczęliśmy się bać
wychodzić na ulicę, spotykać się ze swoimi bliskimi, odwiedzać się
nawzajem. Niestety to się przeniosło również na Kościół.
Ograniczenia i lęk przed zakażeniem, noszenie osłon na twarzy i
strach sparaliżował wiele dziedzin naszego życia. Niestety wielu ludzi
odeszło i odchodzi z tego świata z Covidem 19. Bez kontaktu z
najbliższymi w szpitalach, to jest okrutne i niesprawiedliwe. Bolesne
dla obydwu stron i niepowtarzalne w bólu. Nosimy w sobie strach i
lęk przed takim końcem życia. Dlatego korzystamy częściej z
sakramentu pokuty i spowiedzi. Jest więcej osób na adoracji Najśw.
Sakramentu w kościele.


Dziękuję moim współbraciom za wkład pracy, serca i modlitwy
wniesiony do naszej parafii. Za godziny w konfesjonale, przy ołtarzu i
przy ambonie.
Ten rok był też czasem wielu remontów w naszym kościele i
klasztorze. Dokonaliśmy wymiany instalacji elektrycznej na parterze
klasztoru, został naprawiony i postawiony na nowo mur obok kościoła
i przeniesiona płyta Sybiraków. Przed kościołem jest pięknie
utrzymany oraz zadbany przez cały rok teren zielony z kwiatami
dzięki pracy naszych pań. Został zadbany i jest dekorowany kwiatami
kościół św. Mikołaja na cmentarzu. Składamy serdeczne
podziękowanie. Dziękujemy całemu gronu naszych dobrodziejów,
sponsorów i darczyńców. Nasze kiermasze i sprzedaże drobnych
rzeczy na remont muru pozwoliły nam uzbierać sumę 13744 zł
potrzebnych nam do wkładu własnego do zakończenia remontu.
Kupiliśmy nowe figury do szopki, św. Rodzinę, a Trzej
Królowie dojadą na swoje święto a chcemy z czasem kupić wszystkie
figury.
Dziękuje p. Stanisławowi Kendykowi – naszemu
wolontariuszowi w zakrystii, p. Adamowi Pokorze – organiście, p.
Zbyszkowi Bierwieńskiemu z żoną za sprzątanie kościoła i wszelkie
prace podejmowane dla naszej parafii, kościoła i klasztoru. Dziękuję
naszym paniom w kuchni, zaangażowanym społecznie w prace w
naszym klasztorze, w praniu, prasowaniu i sprzątaniu.
Dziękuję p. Lucjanie Sarnie od kwiatów w naszym kościele za
każdą dekorację i inspirację.
Parafialnemu zespołowi Caritas – członkom Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich za wielką akcję pomocy najbiedniejszym. Przy tej
okazji dziękuję też wolontariuszom za zaangażowanie. Przez cały rok
340 osób zaopatrywanych jest z funduszu Caritasu i Banku FAED – to
było 17 ton żywności. W grudniu zbierali żywność w sklepach.
Dzięki tej akcji 80 rodzin otrzymało 480 kg żywności. Dziękujemy za
akcje krwiodawstwa w których uczestniczyła nasza parafia – zebrano
w nich 50 litrów krwi.
Dziękuje scholi za upiększanie naszej liturgii śpiewem i
zaangażowaniem. Straży Honorowej NSPJ, Różom Różańcowym,
FZS za wspieranie naszych wysiłków swoją pracą i modlitwami.
Dziękuję Margaretkom, Liturgicznej Służbie Ołtarza. Grupie
Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii. Dziękuję za Misteria, które


pogłębiły naszą wiedzę i pobożność inicjowane przez panią prof.
Teresę Kopczak i „Agaty Jadwiżańskie”.
Znakiem szczególnie radosnym była pomoc mieszcząca się w
„pudełku po butach”. Z tej akcji zebraliśmy 110 pudełek pełnych
dobra i rozdaliśmy je najuboższym. Za każdy przejaw solidarności z
biednymi dziękujemy wszystkim dobrodziejom. Dziękuję za III
franciszkański Jarmark świąteczny – p. Beacie Majewskiej z ekipą
wolontariuszy i pomocników za przygotowanie i przeprowadzenie tej
wielkiej imprezy.
To jest też okazja by podziękować firmom i urzędom, które nas
wspierały w naszych remontach i wydatkach. Urzędowi Miasta
Złotoryja, urzędowi Marszałkowskiemu, Vitbisowi, Nadleśnictwu,
firmom z naszego miasta i powiatu Złotoryjskiego. Nasza
wdzięczność jest skierowana do parafian i gości naszego kościoła,
wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom, za których modlimy się w
każdy wtorek składamy serdeczne Bóg zapłać.
Niech ten mijający rok będzie okazją do podziękowania
wszystkim za każde dobro.

O. Bogdan Koczor, proboszcz