Parafialny Ośrodek Wsparcia dla Rodziny

Parafialny Ośrodek Wsparcia dla Rodziny

Parafialny Ośrodek Wsparcia dla Rodziny

czynny w soboty od 10.00 do 16.00.


Skorzystać mogą z niego wszyscy potrzebujący wsparcia i szukający pomocy w rozwiązywaniu problemów trudnej sytuacji osobistej czy rodzinnej. Konsultacje są bezpłatne. Ośrodek prowadzi p. Danuta Starzec z Opola.


Zapisy telefoniczne u p. Danuty

tel. 501 660 240

lub u o. Proboszcza

telefonicznie tel. 501 460 508.

Najbliższe terminy w roku 2019:

21 września

11 i 12 października

15 i 16 listopada

30 listopada

13 i 14 grudnia