Paczka w pudełku po butach i zbiórka żywności

Paczka w pudełku po butach i zbiórka żywności

„Świąteczny czas to czas czynienie dobra”

W 2021r. w wyniku przeprowadzonej przez naszą Parafię akcji „Paczka w pudełku po butach ” oraz akcji zbiórki żywności przy współpracy z Caritas do ubogich i samotnych mieszkańców naszego miasta trafiło ponad 200 paczek w okresie przedświątecznym.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i darczyńcom.

Szczególną radość stanowi dla nas fakt ,że do zbiórki czynnie przyłączyły się dzieci ze żłobka Pępek Świata oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 .

Serdeczne Bóg Zapłać!