Ogłoszenia parafialne – 5 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenia parafialne – 5 kwietnia 2020 r.
 1. Dzisiaj niedziela palmowa męki pańskiej – na każdej Mszy św. będziemy święcić palmy i gałązki wielkanocne. Dzisiaj ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.15.

 2. Kancelaria parafialna jest nieczynna, ważne sprawy proszę załatwiać telefonicznie. odwołane wszystkie spotkania grup parafialnych i ministrantów.

 3. Z naszego kościoła jest transmitowana w internecie codziennie Msza św. o g. 18.00, a w niedzielę Msza św. o 10.30 i Gorzkie Żale o g. 17.15. Będą też transmitowane wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego. W Internecie umieszczone też zostaną teksty, które mogą być pomocą w przeprowadzeniu „rodzinnej” Liturgii Triduum.

 4. Codziennie o 20.30 zachęcamy do odmawiania różańca w rodzinach w łączności modlitewnej z waszymi duszpasterzami.

 5. Codziennie w naszym kościele jest wystawiony Najświętszy Sakrament od 8.30 do 17.00.

 6. Coraz więcej ludzi pyta o spowiedź – w naszym klasztorze jest możliwość umówienia się na indywidualną spowiedź przez cały dzień u każdego z Ojców.

 7. Ponieważ nie wszyscy będą mogli z tej okazji do spowiedzi skorzystać, tym, którzy są w tym przeszkodzeni, przypominamy, że, jak pisze biskup legnicki w zarządzeniu z dnia 27 marca, wierni zawsze mają możliwość usposobienia duszy do stanu łaski przez wzbudzenie w sobie aktu żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego, objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości.” i że taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne, przy szczerym pragnieniu jak najszybszego wyspowiadania się. (KKK, 1452)

 8. Jako praktyczną pomoc we wzbudzenia aktu żalu doskonałego, proponujemy nabożeństwo pokutne, które zostanie odprawione w Wielką Środę, o godzinie 19:00, i będzie również transmitowane przez Internet.

 9. Z uwagi na zakaz gromadzenia się powyżej 5 osób w kościołach, wszystkie Msze św. i obrzędy są odprawiane bez udziału wiernych, a tylko te osoby, które mają zamówioną intencję prosimy o wyznaczenie po jednej osobie z rodziny i przejście przez zakrystię do kościoła. Jeżeli władze państwowe i kościelne nie zadecydują inaczej, zakaz obowiązuje do 11 kwietnia. Od 12 kwietnia, czyli Niedzieli Wielkanocnej, w liturgii może uczestniczyć do 50 osób.

 10. Rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne uroczystościami Wielkiego Czwartku – pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej odprawiona zostanie o g. 18.00. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 22.00.

 11. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Pana Jezusa – dzień modlitwy i postu. W tym dniu chcemy zachować post ścisły od pokarmów mięsnych i abstynencję od alkoholu oraz przeżywać ten dzień w skupieniu i modlitwie.

 12. Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa o 17:30 będzie odprawiona w kościele i można będzie w niej uczestniczyć przez transmisję internetową.

 13. Ceremonie Wielkopiątkowe rozpoczniemy o g. 18.00. Po Liturgii Wielkiego Piątku przeniesienie Najśw. Sakr do grobu Pańskiego i adoracja do 22.00.

 14. W Wielką Sobotę liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o g. 21.00

 15. Święcenie pokarmów w wielką sobotę się nie odbędzie. Potrawy święcimy w domach przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst obrzędu jest podany na naszej stronie internetowej i na parafialnym facebooku.

 16. Msze św. w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego od 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Nie będzie Mszy św. o 7.00.

 17. W poniedziałek Wielkanocny Msze św. jak w każdą niedzielę czyli 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. Sakrament Chrztu Świętego po Mszy św. o g. 12.00.

 18. W zakrystii są do kupienia świece paschaliki wielkanocne – duże w cenie 12 i małe po 8 zł. Prosimy mężczyzn o pomoc w budowie Bożego Grobu – we środę o g. 14.00.

 19. I to wszystko robimy bez udziału wiernych. To aż boli. Tęsknimy za wami. Do zobaczenia i życzymy pogodnych i zdrowych świąt. A Zmartwychwstanie Pańskie niech oświeci te wszystkie smutki i przygnębienie i ukaże nam nadzieję.