Odpust Parafialny

Odpust Parafialny

17.10.2021 odbył się odpust parafialny ,na którym po każdej Mszy Świętej sprzedawaliśmy ,razem z członkami Stowarzyszenia Hortus „kremówki papieskie”. Dochód przeznaczony został na odbudowę muru przy naszym Kościele. Wszystkim ,którzy wsparli ten szczytny cel serdecznie dziękujemy.