Nabożeństwo pokutne

Nabożeństwo pokutne

Zbliża się czas świąt wielkanocnych i chyba każdy z nas myśli o tym, by skorzystać z sakramentu spowiedzi i pojednać się z Bogiem. W tym roku jednak nie wszyscy będą mieli taką możliwość.

W związku ze szczególnymi okolicznościami, w jakich znaleźli sie katolicy w kraju i na świecie, Kościół przypomina o zawartej w Katechizmie nauce na temat żalu doskonałego.

Biskup legnicki, w zarządzeniu z 27 marca br., pisze

Należy przypomnieć wiernym, że zawsze mają możliwość usposobienia duszy do stanu łaski przez wzbudzenie w sobie aktu żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej. Katechizm Kościoła Katolickiego objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

By wyjść na przeciw potrzebom wszystkim tym, którzy nie będą mogli skorzystać ze spowiedzi sakramentalnej, w Wielką Środę o 19:00 odprawimy specjalne nabożeństwo, mogące posłużyć jako pomoc w szczerym i głębokim żalu za swoje grzechy.

Przypominamy, że:

  • „żal doskonały” nie zastępuje spowiedzi, ale zakłada jak najszybsze skorzystanie z niej, gdy tylko będzie to możliwe
  • wymaga rachunku sumienia i szczerego postanowienia poprawy
  • nie jest „spowiedzią przez Internet”
  • nie stanowi jakiejś duchowej alternatywy dla osób nie mogących otrzymać rozgrzeszenia w normalnym trybie
  • pozwala uzyskać TAKIE SAMO PRZEBACZENIE GRZECHÓW, jakie otrzymuje się w spowiedzi, i – tym samym – otwiera drogę do przyjęcia Komunii Świętej (duchowo lub sakramentalnie)

Więcej można przeczytać w artykule, opublikowanym na stronach diecezji legnickiej.