Modlitwa misyjna 1

Modlitwa misyjna 1

Modlitwa misyjna 1

Boże, nasz Ojcze,

Ty obdarzasz nas prawdziwym życiem,

które napełnia nas radością.

Ty dajesz nam święty czas spotkania z Tobą

w czasie misji parafialnych.

Dlatego prosimy Cię:

Spraw, aby nasza wspólnota parafialna

umiała odnaleźć Ciebie i siebie w tych

świętych dniach MISJI.

Spraw, abyśmy pełni nadziei

odkrywali wciąż na nowo tajemnicę Eucharystii.

Spraw, abyśmy zostali odnowieni przez Sakrament Pokuty.

Spraw, abyśmy na nowo odnaleźli Ciebie w bliźnich i

w otaczającym nas świecie.

Spraw, abyśmy już teraz przygotowali się na ostateczne spotkanie z Tobą.

Wspomóż Twoimi łaskami Tych,

którzy przez misyjne dni będą nam głosić Ciebie.

Niech Maryja, Matka Twoja i nasza,

strzeże nas nieustannie i towarzyszy nam na naszych drogach.

Modlitwa misyjna 2

Boże, nasz Ojcze, który dałeś nam swego Syna, aby przez śmierć na krzyżu i Swe Zmartwychwstanie przyniósł nam nowe życie. Prosimy Cię, niech czas nadchodzących Misji Świętych stanie się czasem odnowy życia wiary i miłości w naszej Parafii.

         Jezu, nasz Panie, który pukasz do drzwi każdego ludzkiego serca, zamieszkaj na nowo w sercach wszystkich Parafian.

         Duchu Święty Boże, oświecaj swym światłem Ojca Misjonarza i nas samych, byśmy wsłuchani w Boże Słowo i oczyszczeni w Sakramencie Pokuty na nowo zobaczyli cel naszego życia, którym jesteś Ty sam – Bóg w Trójcy Jedyny.

         Maryjo, Matko Jezusa i nasza, święci Franciszku i św. Janie Pawle II proście wraz z nami o owocne przeżycie Misji Świętych i otwarcie serc wszystkich Parafian na łaskę Chrystusa, który jest Miłością. Niech Jego Miłość nada nowy „smak życia” całej naszej Wspólnocie parafialnej. Amen.

Niech święci Patronowie wypraszają nam łaski u Ciebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pod Twoją obronę…