List

List

Niech Pan darzy Was Pokojem!

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia, którzy tworzycie wspólnotę parafialną p. w. św. Jadwigi Śląskiej w Złotoryi.

            8 października 2022 roku w Waszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się Misje Święte, czas szczególnej łaski Bożej. Wasz Ojciec Proboszcz i Współbracia zaprosili mnie, bym towarzyszył Wam w tym czasie łaski pełniąc rolę tego, który przemawia w Imię Boga. Wyrażam radość, że przybędę do Was już drugi raz, by głosić Misje Święte… Tym razem przybędę do Was także jako Misjonarz Miłosierdzia, wysłany przez Papieża Franciszka, by nieść Miłosierdzie Boże…

Chciałbym Was zaprosić, drogie Siostry i drodzy Bracia, do spojrzenia na naszą wiarę, na życie religijne w naszych domach i w naszej Parafii. Zaprosić do przyjrzenia się osobistej relacji z Bogiem i pragnieniu świętości. Spróbujemy to uczynić w czasie tych Misji Parafialnych.

Kościół to budynek, ale kościół to również wspólnota Boga z ludźmi – Dom Boży, którego domownikami staliśmy się przez Chrzest Święty. Jesteśmy za ten Dom odpowiedzialni, bo zgodziliśmy się na to w Sakramencie Bierzmowania. To do Kościoła każdego dnia jesteśmy zapraszani przez Boga na Ucztę Eucharystyczną. To tutaj oczyszczamy się z naszych grzechów, a gdy doświadczamy cierpienia jesteśmy umacniani Sakramentem Chorych. Wspólnota Kościoła to miejsce dla rodzin, małżonków, ludzi samotnych, jak też i Kapłanów i Osób Konsekrowanych. Cieszymy się naszą przynależnością do Kościoła i chcemy, aby była ona świadoma i odpowiedzialna.

Siostro i Bracie, popatrzmy na naszą wierność Przymierzu z Bogiem, spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w naszym życiu duchowym respektujemy zasady Dekalogu, czy nie zbłądziliśmy przekraczając Jego granice i czy nie kreujemy naszego życia według zasad, które niewiele mają wspólnego z Prawem Bożym.

Ostatnie Misje Parafialne przeżywaliśmy przed kilkunastu laty. Już czas na kolejną odnowę życia duchowego. Serdecznie prosimy o modlitewne przygotowanie do tego wydarzenia, o codzienną modlitwę w intencji Misji Parafialnych. Prośmy Ducha Świętego o światło i potrzebne łaski dla Kapłanów i wiernych. Wzywajmy szczególnej pomocy Matki Bożej oraz Świętych i Błogosławionych patronów naszej Parafii. Niech ich wstawiennictwo dopomoże nam odkryć prawdę o Bożym Prawie i Bożej Miłości. Oby ta prawda nas wyzwoliła i doprowadziła do żywego przeżywania wiary we wspólnocie naszego parafialnego kościoła.

Z tym zaproszeniem przesyłam Wam szczegółowy plan Misji Świętych. Proszę, zorganizujcie swój czas tak, abyście wśród rozlicznych obowiązków mogli spotkać się z Bogiem i posłuchać Jego słowa. Dopomóżcie sobie nawzajem w rodzinach i sąsiedztwie, aby wszyscy mogli wziąć udział w spotkaniach misyjnych.

Z serca Was pozdrawiam i życzę wielu łask na cały czas trwania Misji.

Z franciszkańskim pozdrowieniem: „Pokój i Dobro”

                                                                               O. Cherubin Krystian Żyłka OFM

    Misjonarz Miłosierdzia