Intencje mszalne 4-10 grudnia

Intencje mszalne 4-10 grudnia

4 grudnia – PONIEDZIAŁEK

WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

7:00

W Bogu wiadomej intencji

7:00

W int. Barbary, z podzięk. za opiekę MB i zdrowie, z prośbą o dalsze błog. Boże

18:00

Za + Kazimierę Skucha o radość wieczną

18:00

Za + Krystynę Brojakowską – int. od rodziny Kwiatkowskich z Kębowa

18:00

Za ++ Eugenię Listwan, Ignacego i ++ z rodziny.

5 grudnia – WTOREK

7:00

Za + Krystynę Jasionowicz w 30 d. po śmierci

18:00

W int. dobrodziejów, rodziców zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom

18:00

W Bogu wiadomej intencji

18:00

6 grudnia ŚRODA

WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA

7:00

W Bogu wiadomej intencji

18:00

W int. rozpoczynających się rekolekcji Adwentowych – o błog. Boże dla parafii i światło Ducha Świętego dla rekolekcjonisty

18:00

Za + Czesławę Marczyk – int. od Grażyny

18:00

7 grudnia I CZWARTEK MIESIĄCA

WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

7:00

W Bogu wiadomej intencji

9:00

Za + Krystynę Brojakowską – int. od Bogunia z rodziną

16:30

Za + Mateusza Fer – int. od Liturgicznej Służby Ołtarza

18:00

O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w intencji WSD Franciszkanów oraz ministrantów i lektorów naszej parafii

18:00

Za + Mateusza Fer w 3. r. śmierci, ++ Zofię i Ryszarda Misiak, + Rafała Fer

8 grudnia PIĄTEK

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP,

PATRONKI I KRÓLOWEJ ZAKONU SERAFICKIEGO

7:00

W Bogu wiadomej intencji

9:00

16:30

18:00

O błog. Boże dla br. Marka – int. od margaretki

18:00

W int. ks. Prałata Mariana w dniu imienin, z prośbą o błog. Boże i zdrowie – int. od margaretki

18:00

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dal. Błog. B. i potrzebne łaski dla o. Kryspina z ok. kolejnej rocznicy święceń – int. od margaretki

9 grudnia SOBOTA

7:00

Za + Krystynę Brojakowską – int. od Zbyszka z rodziną

9:00

Za + Krystynę Brojakowską w 30 d. po śm.

16:00

CHRZEST: Antoni Hanysz

16:30

18:00

O Boże błogosławieństwo dla całej parafii, polecając Bogu ++ z naszej parafii i duszpasterzy

18:00

W Bogu wiadomej intencji

10 grudnia

II NIEDZIELA ADWENTU

7:00

Za + Czesławę Marczyk – od Jadwigi z rodziną

9:00

W int. Ani Janowskiej z ok. urodzin, o błog. Boże

9:00

Za ++ rodziców Danutę i Jana Kowalskich oraz ++ z rodz., ++ Marię Gospodarek i Eugeniusza Wójcika

10:30

Za + Wiesławę Olejarczyk

10:30

Za + Adama Florczak w 6. r. śmierci

12:00

Za + Stanisława Dorożyńskiego w 10. r. śmierci oraz ++ Leona i Marię Dorożyńskich i ++ rodzeństwo.

16:00

W int. rzemieślników

18:00

W Bogu wiadomej intencji