Intencje mszalne 30 kwietnia – 6 maja

Intencje mszalne 30 kwietnia – 6 maja

30 kwietnia PONIEDZIAŁEK

7:00

Za dusze w Czyśćcu cierpiące z rodziny Alicji i Zbigniewa (greg. 30)

18:00

W int. Katarzyny Sikory-Cienkiel z ok. 90 r. urodzin, o błog. Boże i potrzebne łaski

18:00

18:00

1 maja WTOREK

WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA

7:00

W int. dobrodziejów, rodziców zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom

7:00

Za + Krystynę Brojakowską (greg. 1)

18:00

Z podzięk. za zdrowie i z prośba o dalszą opiekę Matki Najświętszej

18:00

18:00

2 maja ŚRODA

WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

7:00

Za + Krystynę Brojakowską (greg. 2)

7:00

Za + ks. Marka Wójcika w 2. r. śmierci

18:00

Za + Leszka Boroch w 30 d. po śmierci

18:00

W int. III Róży Różańcowej im. Królowej Polski – o błog. Boże dla ich członków oraz w intencji Ojczyzny

18:00

3 maja CZWARTEK

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI

7:00

Za + Henryka Lesiak w 3 r. śmierci

9:00

Za + Luca Crombi w 3. r. śmierci

9:00

Za + Krystynę Brojakowską (greg. 3)

10:30

O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w intencji WSD Franciszkanów oraz ministrantów i lektorów naszej parafii

12:00

Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o zdr. i błog. Boże dla Dominiki i Mariusza w 10 r. ślubu oraz dla dzieci Oliviera i Karola

14:30

ŚLUB RZYMSKI: Mrozek – Klocek

18:00

Za + Zdzisława w 10 r. śmierci, + Grzegorza w 25 r. śmierci i za ++ z rodz. Ostrowskich i Mytłosz

11:00

CMENTARZ

Za dusze opuszczone i w Czyśćcu cierpiące

4 maja PIĄTEK

WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA

7:00

Za + Krystynę Brojakowską (greg. 4)

18:00

Intencja wynagardzająca NSPJ za grzechy świata – od Straży Honorowej

18:00

Za + Romana Karpiszyn oraz + synową Elżbietę Karpiszyn

18:00

5 maja SOBOTA

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

7:00

Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa oraz w intencji Ojca Świętego

7:00

Za + Krystynę Brojakowską (greg. 5)

7:00

Za + Władysławę Struk i za ++ z rodziny

18:00

Za + Grzegorza Martyniuka w 35 r. śmierci

18:00

18:00

6 maja

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

7:00

Za + Kazimierza Płachtę w 15. r. śmierci

9:00

W int. Wspólnoty Żywego Różańca, ich rodzin oraz za ojców i braci naszej parafii

9:00

Za + Stefana Diszę w 5 r. śmierci i za ++ z rodz. Dusza i Chyskich

10:30

Za + Krystynę Brojakowską (greg. 6)

12:00

I KOMUNIA ŚWIĘTA

16:30

Nabożeństwo po I Komuni Świętej

18:00

Za ++ Leona, syna Marka i ++ z rodziny Rychta

11:00

CMENTARZ

W 15 r. śmierci Henryka Doktór i za ++ z rodz. Nagórnych i Doktorów