Intencje mszalne 26 lipca – 1 sierpnia 2021

Intencje mszalne 26 lipca – 1 sierpnia 2021

26 lipca – PONIEDZIAŁEK
Św. Anny i Joachima, rodziców NMP

7:00 Za wstawiennictwem św. Anny o Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Anny Nieruchalskiej 
7:00 Za + Joannę Kendyk  (greg. 24)                                            
18:00 Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i dary Ducha Św. dla Anny z ok. imienin  
18:00 Za + Zofię Drewniok w 4 rocznicę śmierci, + Ryszarda Drewniok oraz ++ dziadków Józefę i Ignacego Słowik

27 lipca – WTOREK 

7:00 Za + Joannę Kendyk  (greg. 25)
7.00 W int. brata Jana z okazji 35 rocznicy ślubów zakonnych – int. ofiarowana przez wspólnotę Żywego Różańca
18:00 W int. dobrodziejów kościoła, klasztoru i parafii, żyjących i zmarłych rodziców zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom
18:00 Za + ks. Jarosława Czarnego w 30 dzień po śmierci                                    

28 lipca – ŚRODA

Św. Szarbela Makhlufa

7:00 Za + Joannę Kendyk  (greg. 26)
7:00 Do Bożego Miłosierdzia za + Elżbietę o pokój jej duszy                       
18:00 Do Bożego Miłosierdzia za + Bronisława w 9 rocznicę śmierci oraz za ++ Irenę, Mirosława
i Edwarda
18:00 Za + Krystynę o Niebo dla niej
18:00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Pawła Nowak z okazji 15 rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla rodziców i rodzeństwa

29 lipca – CZWARTEK
Św. Marty że

7:00 Za + Joannę Kendyk  (greg. 27) 
7:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mai z okazji urodzin
18:00 Za + Jadwigę Skorupską w 1 rocznicę śmierci
18:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty Markowskiej z ok. imienin
18:00 Za + Jana Rżany


30 lipca – PIĄTEK 

7:00 Za + Joannę Kendyk  (greg. 28)
7:00 Za + Bogusława Wolskiego – int. ofiarowana przez Marię i Zenka Zasowskich
18:00 Za + siostrę Irenę Słomian w 3 rocznicę śmierci, + mamę Janine Słomian w 6 rocznicę śmierci, + babcię Mariannę oraz + sąsiadkę Franciszkę Karniej
18:00 Za + Jana Wytrykus 

31 lipca – SOBOTA

Św. Ignacego z Loyoli

7:00 Za + Krystynę o życie wieczne z Bogiem w niebie 
7:00 O uzdrowienie z choroby alkoholowej pewnej osoby i za grzeszników o nawrócenie
15:00 Ślub rzymski – Mroczkowska – Kolmer
18:00 Za + Joannę Kendyk  (greg. 29)
18:00 Za wstawiennictwem św. Anny w int. Anny z okazji urodzin oraz w intencji Wiktora z ok. 15 rocznicy urodzin o łaskę zdrowia dla całej rodziny.  

1 sierpnia

  XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00 Za + Joannę Kendyk  (greg. 30)
9:00 Za + Gertrudę Kozioł  (greg.)
9:00 W intencji Wspólnoty Żywego Różańca, ich rodzin, Ojców i Braci posługujących w naszej Parafii i ++ ze Wspólnoty Róż Różańcowych Żywego Różańca 
10:30 Za ++ Apolonię i Andrzeja Burdelak oraz + Józefa i Antoniego z żoną
12:00 Za ++ Marię, Józefa, Władysława, Franciszka i Walentego
13:00 Sakrament Chrztu:  Filip, Aleksander
18:00 Za + Czesława Śliwę, ++ rodziców Józefę i Jana i ++ rodzeństwo
11:00

CMENTARZ

Do Bożego Miłosierdzia za ++ Marzannę Wieczorek z prośbą o łaskę nieba