Intencje mszalne 13 – 19 grudnia 2021 r.

Intencje mszalne 13 – 19 grudnia 2021 r.
13.12. Poniedziałek – wspomnienie św. Łucji
7:00 I. Za Za + Tadeusza Gajka (greg.)

II. Za ++ Wiesławę i Jana Olejarczyk

18:00 I. Za + Zofię Skórka w 8 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny

II. O szczęśliwą godzinę śmierci 

III. Za + Włodzimierza Wilka – int. ofiarowana przez pracowników Urzędu Miasta 

14.12. Wtorek – wspomnienie św. Jana od Krzyża
7:00 I. Za + Tadeusza Gajka (greg.)

II. Za + Paulinę Gołębiewską – od Krystyny i Mariana Łuc z Oleszyc
z córkami

18:00 I. W int. dobrodziejów kościoła, klasztoru i parafii, żyjących
i ++ rodziców, rodzeństwa i krewnych zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom

II. Za + Andrzeja Nowak w 30 dzień po śmierci 

15.12. Środa – dzień powszedni 
7:00 I. Za + Tadeusza Gajka (greg.)

II. Za + Jana Bujko w rocznicę śmierci, ++ żony, + syna i rodziców z obu stron

18:00 I. O szczęśliwą godzinę śmierci 

II. W intencji Celiny z okazji imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie

16.12. Czwartek – dzień powszedni
7:00 I. Za + Antoniego Szebla w 13 rocznicę śmierci

II. Za + Tadeusza Gajka (greg.)

18:00 I. Za + Stanisława Miksza i za ++ z rodziny

II. Za ++ Mikołaja, Stefanię, Janinę, Annę i wszystkich ++ z rodz. Kochmańskich

17.12. Piątek – dzień powszedni  
7:00 I. Za + Tadeusza Gajka (greg.)

II. O szczęśliwą godzinę śmierci 

18:00 I. O Boże błogosławieństwo dla całej Parafii, polecając Bogu duszpasterzy i ++ z naszej Parafii

II. Za ++ Marię i Władysława Prokop

18.12. Sobota – dzień powszedni 
7:00 I. Za + Tadeusza Gajka (greg.)

II. O szczęśliwą godzinę śmierci

9:00 RORATY 
16:00 W intencji Małgorzaty oraz jej rodziców i rodziców chrzestnych o opiekę Anioła Stróża, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
i zdrowie 
18:00 I. Za ++ rodziców Stanisławę i Jana Wójcik oraz ++ Józefę i Stanisława Podoleckich

II. Za + tatę Józefa Chmielarskiego w 10 rocznicę śmierci

19.12. IV NIEDZIELA ADWENTU
7:00 Za + Tadeusza Gajka (greg.)
9:00 I. Z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa z okazji 26 rocznicy urodzin

II. Za + Bogusławę Adamską w 3 rocznicę śmierci 

10:30 I. Za + Krystynę Przyślakiewicz w 2 rocznicę śmierci, za + Wiktora, ich dzieci Elżbietę i Mariusza i za ++ z rodziny

II. Za + Zofię Synowiec w 25 rocznicę śmierci, + Mariana Synowiec i za ++ z rodziny 

12:00 Za + Tacjanę Wojtowicz w 4 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny
13:00 Chrzest Święty: Szymon, Maciej
18:00