Historia kościoła klasztornego

„Klasztor wraz z kościołem, położony w południowo-wschodniej części miasta przy dawnych murach, założony został przez zakon franciszkanów, o którym źródła Złotoryi wspominają po raz pierwszy w r. 1244. Tradycja podaje, jakoby stanowił on fundację księżnej św. Jadwigi, która miała sprowadzić zakon do naszego miasta już w r. 1212. „ Źródło: Złotoryja, Chojnów, Świerzawa. Zabytki sztuki…

Historia Franciszkanów

Franciszkanie – to określenie bardzo szerokie, obejmuje zakony i zgromadzenia zakonne założone przez św. Franciszka z Asyżu lub w swojej misji i działaniu odnoszące się do idei i myśli głoszonych przez tego świętego kościoła. Szczególnie takie, które realizują zasady opisane w postaci tzw. Reguły braci mniejszych. Historia zakonu splata się w szczególny sposób z miastem…

Historia św. Jadwigi Śląskiej

Święta Jadwiga Śląska Pochodziła z hrabiowskiego rodu Diessen-Andechs w Bawarii. Była córką Bertolda IV i Agnieszki z Miśni. Data urodzenia jest niepewna, źródła podają rok 1174 lub między 1178 a 1180. Wychowywana przez benedyktynki w klasztorze Kitzingen, została starannie wykształcona. Przeznaczona została na małżonkę dla księcia Henryka Brodatego, syna Bolesława Wysokiego. Jej ojciec postawił jednak…