Historia

Historia kościoła klasztornego

„Klasztor wraz z kościołem, położony w południowo-wschodniej części miasta przy dawnych murach, założony został przez zakon franciszkanów, o którym źródła Złotoryi wspominają

Historia Franciszkanów

Franciszkanie – to określenie bardzo szerokie, obejmuje zakony i zgromadzenia zakonne założone przez św. Franciszka z Asyżu lub w swojej misji i

Święta Jadwiga Śląska Pochodziła z hrabiowskiego rodu Diessen-Andechs w Bawarii. Była córką Bertolda IV i Agnieszki z Miśni. Data urodzenia jest niepewna,