FRANCISZKAŃSKI PUNKT KONSULTACYJNY

FRANCISZKAŃSKI PUNKT KONSULTACYJNY

W naszej parafii św. Jadwigi w Złotoryi, otworzyliśmy  

Punkt konsultacyjny – „Wsparcie dla rodziny”

 

  • Pomoc rodzinom i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Sytuacja, kiedy człowiek zaczyna szukać pomocy w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji osobistej lub rodzinnej jest pierwszym krokiem do rozwiązania problemu. Na początku ważne jest, żeby został wysłuchany, a jego problem nazwany /zdiagnozowany/. Nieraz wystarczy sama rozmowa i to jest pierwsze zadanie Punktu Konsultacyjnego /PK/.

 

  • Konflikty rodzinne, trudności w wychowaniu dzieci, konsultacje w sprawie uzależnień, straty.

Te wszystkie problemy jeśli nie są rozwiązywane, mogą zachwiać rodziną a w konsekwencji doprowadzić do jej rozpadu. Zadaniem PK jest uświadomienie, że z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji jest wyjście.

Zadaniem PK jest wspieranie we wszystkich trudnych sytuacjach życia rodzinnego.

 

  • PK służy informacją, gdzie w razie potrzeby będzie można uzyskać pomoc psychologiczną, terapeutyczną i duchową.

W PK będzie pełnić dyżur osoba prowadząca konsultacje i udzielająca wsparcia osobom w trudnych sytuacjach rodzinnych poprzez kierowanie osób do odpowiednich placówek pomocowych.

 

 

PK będzie czynny 2 razy w miesiącu, w soboty od g. 12.30 – 16.00.

 

Konsultacja jest bezpłatna

 zapraszamy do skorzystania z oferty.

PK mieści się w pomieszczeniu obok kancelarii parafialnej.  Prowadzi go p. Danuta Starzec z Opola.