Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Kategorie: Wydarzenia

Zbliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To także Dzień Świętości Życia oraz dzień składania przyrzeczeń Duchowej Adopcji.

Czym jest Duchowa Adopcja? To zobowiązanie do codziennej modlitwy (dziesiątek różańca + krótka modlitwa) przez 9 miesięcy w intencji dziecka nienarodzonego, którego życie jest zagrożone.

Choć nie będziemy składać w tym roku wspólnego przyrzeczenia podczas Mszy Św. w Zwiastowanie, to zachęcamy gorąco do indywidualnego podejmowania Duchowej Adopcji w tym dniu.

Wystarczy świadomie i z wiarą wypowiedzieć słowa przyrzeczenia, np. przed krzyżem lub obrazem. I… modlić się! Tekst przyrzeczenia i codziennej modlitwy, jak również odpowiedzi na pytania i wątpliwości można znaleźć na tej stronie internetowej

Wielką pomocą może też być aplikacja na telefon Adoptuj Życie

Może warto też pomyśleć o wsparciu fundacji propagującyhc Dzieło Duchowej Adopcji? Jedna z nich to Bractwo Małych Stópek Na stronie Bractwa liczne artykuły na temat Duchowej Adopcji i obrony życia.

Gotowa do wydrukowania „legitymacja” uczestnika Dzieła dostępna tutaj

A na zachętę – przepiękna piosenka Arki Noego, pt. „Ja jestem” !