Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Zbliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To także Dzień Świętości Życia oraz dzień składania przyrzeczeń Duchowej Adopcji.


Czym jest Duchowa Adopcja? To zobowiązanie do codziennej modlitwy (dziesiątek różańca + krótka modlitwa) przez 9 miesięcy w intencji dziecka nienarodzonego, którego życie jest zagrożone.


Choć nie będziemy składać w tym roku wspólnego przyrzeczenia podczas Mszy Św. w Zwiastowanie, to zachęcamy gorąco do indywidualnego podejmowania Duchowej Adopcji w tym dniu.

Wystarczy świadomie i z wiarą wypowiedzieć słowa przyrzeczenia, np. przed krzyżem lub obrazem. I… modlić się! Tekst przyrzeczenia i codziennej modlitwy, jak również odpowiedzi na pytania i wątpliwości można znaleźć na tej stronie internetowej

Wielką pomocą może też być aplikacja na telefon Adoptuj Życie


Może warto też pomyśleć o wsparciu fundacji propagującyhc Dzieło Duchowej Adopcji? Jedna z nich to Bractwo Małych Stópek Na stronie Bractwa liczne artykuły na temat Duchowej Adopcji i obrony życia.

Gotowa do wydrukowania „legitymacja” uczestnika Dzieła dostępna tutaj

A na zachętę – przepiękna piosenka Arki Noego, pt. „Ja jestem” !