Droga Krzyżowa ulicami miasta

Droga Krzyżowa ulicami miasta

W Wielki Wtorek, 27 marca, ulicami naszego miasta przeszła doroczna Droga Krzyżowa. Po Mszy Świętej o godzinie 18 licznie zgromadzeni mieszkańcy przeszli do kolejnych czternastu stacji, które w tym roku ustawione zostały na ulicy Klasztornej, placuMatejki oraz wzdłuż ulic Piłsudskiego i Basztowej. Ostatecznie modlący zatrzymali się pod pomnikiem Jana Pawła II, by następnie wejść do kościoła Narodzenia NMP, gdzie odmówione zostały modlitwy konieczne do uzyskania odpustu. Nabożeństwu przewodniczył ojciec Proboszcz.

fot. M. Leśniewska