Intencje mszalne 15-22 stycznia

15 styczeń PONIEDZIAŁEK

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 15)

18:00

Za + Henryka Szura i + Mieczysława

18:00

W int. Bronisławy z ok. ur. z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdr. i błog. Boże oraz opiekę MB, szczególnie na dalsze lata dla niej i dla całej rodziny

18:00

16 styczeń WTOREK

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH BERARDA I TOWRZYSZY, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW FRANCISZKAŃSKICH

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 16)

18:00

W int. dobrodziejów, rodziców zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom

18:00

18:00

17 styczeń ŚRODA

WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 17)

18:00

O Boże błog. Dla Karoliny i Klaudii z ok. urodzin oraz dla ich rodziców

18:00

18:00

18 styczeń CZWARTEK

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 18)

18:00

Intencja dziękczynna z okazji 81 r. urodzin HELENY, z prośbą o bł. Boże i opekę MB na dalsze lata życia

18:00

18:00

19 styczeń PIĄTEK

WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 19)

7:00

Za ++ mamę i teściową Petronelę i Wiktorię

18:00

W int. ks. Mariusza o błog. Boże w życiu – int. od margaretki

18:00

20 stycznia SOBOTA

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 20)

7:00

W int. Alfredy o błog. Boże z ok. urodzin

18:00

W int. rodziców modlących się za swoje dzieci, osób, które przyjęły szkaplerz świętego Michała Archanioła oraz osoby z grupy modlitewnej Margaretki o łaskę Bożą i wsparcie świętych patronów.

18:00

21 stycznia

II NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 21)

9:00

Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze zdr. i błog. Boże dla Edyty i Wojciecha z ok. urodzin

10:30

W int. Zofii w 11 r. śmierci i za ++ z rodziny

10:30

W 86. r. urodzin Zofii Kargol, o Boże błog. i z podz. za otrzymane łaski

12:00

Za + Krystynę Brojakowską – int. od rodziny Danuty i Władysława Kretowicza

12:00

Int. dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Nikodema z ok. 1. r. urodzin

BŁOGOSŁAWIEŃŚTWO ROCZNEGO DZIECKA

18:00

O Boże błogosławieństwo dla całej parafii, polecając Bogu ++ z naszej parafii i duszpasterzy

Intencje mszlane 8 – 14 stycznia

8 stycznia PONIEDZIAŁEK

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 8)

7:00

O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla brata Bogdana

18:00

Za + Janusza Rosińskiego w 30 d. po śmierci

9 stycznia WTOREK

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 9)

7:00

Do MBNP i św. Józefa o porzucenie grzechu nieczystości przez Dawida i Marlenę

18:00

W int. dobrodziejów, rodziców zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom

18:00

10 stycznia ŚRODA

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 10)

7:00

Za + Mieczysława Kaźmierczuk – int. od rodziny Jagielskich z Poznania

18:00

W int. Gabriela Ćwiek w 10. r. ur. z podzięk. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i dary Ducha Świętego

18:00

18:00

11 stycznia CZWARTEK

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 11)

7:00

Za ++ Irmgardę i Emila Paździor, Agnieszkę i Konrada Kalka oraz dusze w Czyśćcu cierpiące i nawrócenie grzeszników

7:00

Za + Zofię Mazurczak i ++ z rodziny – int. od brata Witolda z rodziną

18:00

18:00

12 stycznia PIĄTEK

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 12)

7:00

O Boże błogosławieństwo dla całej parafii, polecając Bogu ++ z naszej parafii i duszpasterzy

18:00

Za + Krystynę Brojakowską – int. od rodziny Danuty i Władysława Kretowicz

18:00

13 stycznia SOBOTA

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 13)

7:00

Z ok. 55 rocznicy urodzin Andrzeja z podz. za łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże

18:00

Za + Adama Witkowskiego w 2. rocznicę śmierci

18:00

Za + Jana Haniszewskiego w 5. rocznicę śmierci

14 stycznia

II NIEDZIELA ZWYKŁA

7:00

Za + Kazimierza Krupę w 1. rocznicę śmierci

7:00

Za + Zofię Łabatczuk (greg. 14)

9:00

Za + Czesława Zagatę w 4. r. śmierci

9:00

Za + Mariana Gdera

10:30

Za ++ Stanisławę, Władysława, Stanisława, Tadeusza z rodziny Zbadyńskich i ++ z rodziny

10:30

Z ok. 1. rocznicy ślubu Agnieszki i Przemka Nieradka o błog. Boże i z podz. za otzymane łaski

12:00

W int. Miłosza w 10 r. ur. z podz. za otrzymane łaski i z prośba o dalsze zdr. i błog. Boże oraz dary Ducha Świętego

18:00

W pewnej intencji.